ყველა აუცილებელი ველი არ არის სწორად შევსებული.
* ველი დახმარების, იანდექსის ან უბერის ტიპის განსაზღვრისთვის
ეს ველი აუცილებელია
* ველი ბოლო მგზავრობის ნომრის გამოტოვებისთვის
ეს ველი აუცილებელია
* ნომერი, რომლიდანაც გამოიძახეთ ტაქსი. მაგალითად, +x xxx-xxx-xx-xx.
ეს ველი აუცილებელია
* ველი უბერიდან მომხმარებლის სახელის გამოტოვებისთვის
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
*
ეს ველი აუცილებელია
ამ ველისთვის არ არის მონაცემები, მაგრამ ის აუცილებლად შესავსებია.
* შეიყვანეთ პრომო-კოდის დასახელება.
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია
*
*
 
ეს ველი აუცილებელია
*
ეს ველი აუცილებელია
ამ ველისთვის არ არის მონაცემები, მაგრამ ის აუცილებლად შესავსებია.
* 
ეს ველი აუცილებელია
* 
ეს ველი აუცილებელია